Lista e procesverbaleve për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 30.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
2 Procesverbal, datë 29.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
3 Procesverbal, datë 28.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
4 Procesverbal, datë 22.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
5 Procesverbal, datë 21.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
6 Procesverbal, datë 15.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
7 Procesverbal, datë 14.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
8 Procesverbal, datë 09.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
9 Procesverbal, datë 08.09.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
10 Procesverbal, datë 22.07.2015 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut