Lista e procesverbaleve për “Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 29.09.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
2 Procesverbal, datë 28.09.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
3 Procesverbal, datë 21.09.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
4 Procesverbal, datë 15.09.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
5 Procesverbal, datë 14.09.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
6 Procesverbal, datë 21.07.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
7 Procesverbal, datë 15.07.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
8 Procesverbal, datë 14.07.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
9 Procesverbal, datë 13.07.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
10 Procesverbal, datë 07.07.2015 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik