Lista e procesverbaleve për “Nënkomisioni për Administratën Publike”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 27.11.2018 Nënkomisioni për Administratën Publike
2 Procesverbal, datë 19.12.2018 Nënkomisioni për Administratën Publike
3 Procesverbal, datë 01.10.2019 Nënkomisioni për Administratën Publike
4 Procesverbal, datë 08.10.2019 Nënkomisioni për Administratën Publike
5 Procesverbal, datë 15.10.2019 Nënkomisioni për Administratën Publike