Lista e procesverbaleve për “Nënkomisioni për monitorimin e zbatimit të buxhetit të shtetit dhe kontrollin e tij”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura