Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 AKT NORMATIV NR. 19, DATË 16.04.2021, “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË NËNSHKRUAR, NDËRMJET “HUMAN VACCINE” LLC DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN TË SHQIPËRISË DHE INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK, PËR FURNIZIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ME VAKSINËN KUNDËR COVID-19 “SPUTNIK V”, TË ZHVILLUAR NGA INSTITUTI KOMBËTAR I KËRKIMIT GAMALEYA PËR EPIDEMIOLOGJINË DHE MIKROBIOLOGJINË NË RUSI” 22/04/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
2 AKT NORMATIV NR. 18, DATË 14.04.2021, “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 137/2020, “PËR BUXHETIN E VITIT 2021”, TË NDRYSHUAR 16/04/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
3 AKTNORMATIV NR. 16, DATË 7.4.2021 “PËR MIRATIMIN E TEKSTIT TË MARRËVESHJES, NDËRMJET “HUMAN VACCINE” LLC DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN TË SHQIPËRISË DHE INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK, PËR FURNIZIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ME VAKSINËN KUNDËR COVID-19 “SPUTNIK V”, TË ZHVILLUAR NGA INSTITUTI KOMBËTAR I KËRKIMIT GAMALEYA PËR EPIDEMIOLOGJINË DHE MIKROBIOLOGJINË NË RUSI” 13/04/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
4 AKTNORMATIV NR. 17, DATË 8.4.2021 “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË FURNIZIMIT TË NËNSHKRUAR NDËRMJET MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN DHE INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK DHE DISTRIBUTORIT TË AUTORIZUAR “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET” A.S” 12/04/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
5 AKTNORMATIV NR. 14, DATË 7.4.2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR. 9, DATË 22.3.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E TEKSTIT TË MARRËVESHJES, NDËRMJET MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN DHE INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK DHE DISTRIBUTORIT TË AUTORIZUAR “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET”, A. S. PËR FURNIZIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ME VAKSINËN E INAKTIVIZUAR KUNDËR COVID-19 (VERO CELL) CORONAVAC, TË KRIJUAR NGA SINOVAC LIFE SCIENCE CO, LTD. DHE TË PRODHUAR NË REPUBLIKËN POPULLORE TË KINËS”” 09/04/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
6 AKTNORMATIV NR. 15, DATË 7.4.2021 “PËR NJË NDRYSHIM NË AKTIN NORMATIV NR. 1, DATË 10.1.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E TEKSTIT TË MARRËVESHJES PËR PRODHIMIN DHE FURNIZIMIN NGA DHE NDËRMJET PFIZER EXPORT B.V. DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN, AUTORIZIMIN E PROCEDURËS PËR LEJIMIN E HYRJES DHE ADMINISTRIMIT TË VAKSINAVE ANTICOVID-19 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, SI DHE PËRDORIMIN E TYRE NË POPULLATË”, MIRATUAR ME LIGJIN NR. 2/2021”, TË NDRYSHUAR 09/04/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
7 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 115/2016 “PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË”, TË NDRYSHUAR 06/04/2021 Deputet Në Procedurë
8 AKTNORMATIV NR. 13, DATË 31.3.2021 “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 8668, DATË 23.10.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR 02/04/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
9 AKT NORMATIV NR. 11, DATË 25.03.2021 “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË SHTETASVE SHQIPTARË”, TË NDRYSHUAR” 29/03/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
10 AKT NORMATIV NR. 12, DATË 25.03.2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN 112/2020, “PËR REGJISTRIN E PRONARËVE PËRFITUES” 29/03/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar