PROJEKTLIGJ "PËR AMNISTINË FISKALE DHE PENALE PËR SUBJEKTET QË BËJNË DEKLARIM VULLNETAR TË PASURIVE"
Datë depozitimi: 09/07/2020
Statusi: Kthyer nismëtarit
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin