PROJEKTLIGJ "PËR BUXHETIN E VITIT 2022"Aneksi 4 Funksionet qe financohen nga transferta specifike 2022 (final) (3)
Aneksi 5 Per kontraktimin e punonjesve te perkohshem
Aneksi 1 Formula e transfertes se pakushtezuar 2022 (final)
Aneksi 2 Kriteret fondit rezerve te PV 2022
Aneksi 3 Fondi për Zhvillimin e Rajoneve 2022
Lista e Investimeve Publike 2022 - 2024
Lista e Njesive Shpenzuese 2022
Tab 3 TP Bashkite 2022
Tabela 4 Treguesit fiskale (t 2 deri t+2) 2022
Tabela 1.1 Buxheti 2023 institucionet me programe dhe shpenzimet e tjera 1
Tabela 1.2 Buxheti 2024 institucionet me programe dhe shpenzimet e tjera 1
Tabela 1 Buxheti 2022 institucionet me programe dhe shpenzimet e tjera 1
Tabela 2 Numri i punonjesve 2022 sipas institucioneve 1
Tabela 3 TP Qarqet 2022
Tabela 5 shoqeruese Shpenzimet e tjera 2022
Tabela 5 shoqeruese Shpenzimet sipas institucioneve 2022
Tabela 6 shoqeruese Shpenzimet sipas funksioneve te Qeverise 2025


Datë depozitimi: 25/10/2021
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Amendamente 24 orë përpara seancës plenare:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës për rishqyrtimin e ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin