GRAMOZ RUÇI

Kryetari i Parlamentit të Shqipërisë
Veprimtarinë politike:
Z.Gramoz Ruçi e ka nisur veprimtarinë politike në vitin 1978. Deri në vitin 1991 ka qenë punonjës në organet partiake e shtetërore.

Në periudhën shkurt-qershor të vitit 1991 ka qenë ministër i Punëve të Brendshme.

Prej qershorit të vitit 1991 e deri në qershor të vitit 1996 është zgjedhur dhe ka ushtruar detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Socialiste.

Në vitet 1998-1999 ka qenë Sekretar Organizativ dhe Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste.

Gjatë viteve 2010-2017 ka qenë Kryetar i Grupit Parlamentar dhe Kryetar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste.

Prej vitit 2016 deri në tetor 2017 ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Socialiste.

Është zgjedhur deputet i Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues i Partisë Socialiste, në tetë legjislatura.


Të dhëna vetjake
Datëlindja: 6.12.1951
Vendlindja: Tepelenë
Edukimi: Instituti i Lartë Pedagogjik, Shkodër e Gjirokastër, dega Bio-Kimi.
        Ka kryer studimet pasuniversitare degën Bio-Kimi.

Veprimtaria profesionale:
1971-1978: Mësues.

Veprimtaria politike:
1978-1991: nëpunës në organet partiake dhe shtetërore.
1991-në vazhdim: deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
1991 (shkurt-qershor): Ministër i Punëve të Brendshme.
1991(qershor) – 1996 (qershor): Sekretar i Përgjithshëm i PSSH-së
1996(qershor)-1997 (qershor): emigrant.
1998-1999: Sekretar Organizativ dhe Kryetar i Grupit të PS-së.
2010-2017 (tetor): Kryetar i Grupit Parlamentar dhe Sekretar i Përgjithshëm i PSSH-së.
Prej shtatorit 2017: Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë

Zgjedhur në:
Legjislatura: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Qarku: Vlorë, Gjirokastër, Fier

Grupi dhe Komisionet Parlamentare:
Kryetar i Grupit Parlamentar të PS-së.
Komisioni për Integrimin Europian, anëtar.


FUNKSIONET E KRYETARIT TË KUVENDIT


Kryetari i Kuvendit zgjidhet menjëherë pas betimit të deputetëve. Kandidati për Kryetar të Kuvendit propozohet me shkrim nga të paktën 15 deputetë. Kryetari i Kuvendit zgjidhet me votim të fshehtë me shumicën e votave në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë deputetëve.

Kryetari i Kuvendit përfaqëson Kuvendin në marrëdhënie me të tretët.

Kryetari i Kuvendit siguron respektimin e të drejtave të Kuvendit dhe të anëtarëve të tij. Ai kujdeset për zhvillimin e veprimtarisë parlamentare dhe organeve të Kuvendit në përputhje me Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit.

Në përputhje me Rregulloren e Kuvendit, Kryetari u jep fjalën deputetëve dhe anëtarëve të Këshillit të Ministrave, drejton dhe moderon debatet, siguron rendin në seancë plenare, cakton radhën e votimeve dhe njofton rezultatin e tyre.

Kryetari i Kuvendit drejton dhe thërret mbledhjet e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, si dhe Byronë e Kuvendit dhe Konferencën e Kryetarëve të Grupeve Parlamentare.