Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (për periudhën 9 - 27 maj 2022)
5/9/2022
KALENDARI I RAPORTIMEVE VJETORE TË DISA ORGANEVE KUSHTETUESE, ATYRE TË NGRITURA ME LIGJ, SI DHE INSTITUCIONET E VARËSISË PËR VEPRIMTARINË E TYRE PËR VITIN 2021
5/9/2022
KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 18 prill – 6 maj 2022)
4/19/2022
PROGRAMI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 18 prill – 27 maj 2022)
4/19/2022
KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE(për periudhën 28 mars – 15 prill 2022)
3/28/2022