Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Program pune për periudhën 28 mars - 15 prill 2022
3/29/2022
Program pune për periudhën 7-25 mars 2022
3/7/2022
Program pune për periudhën 7-25 shkurt 2022
2/8/2022
Program pune për periudhën 17 janar - 4 shkurt 2022
1/17/2022
Program pune për periudhën 15 nëntor - 3 dhjetor 2021
12/3/2021