Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Program pune për periudhën (22 mars – 9 prill 2021)
3/24/2021
Program pune për periudhën (Për periudhën 1 - 19 mars 2021)
3/2/2021
Program pune për periudhën (Për periudhën 18 janar – 5 shkurt 2021)
1/26/2021
Program pune Për periudhën 30 nëntor - 25 dhjetor 2020
12/14/2020
Program pune Për periudhën 19 tetor - 6 nëntor 2020
10/28/2020