Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Program pune për periudhën 01.09.2014 - 18.09.2014
9/1/2014
Program pune për periudhën 04.07.2014 - 25.07.2014
7/4/2014
Program pune për periudhën 13.06.2014 - 03.07.2014
6/13/2014
Program pune për periudhën 26.05.2014 - 13.06.2014
5/26/2014
Program pune për periudhën 05.05.2014 - 23.05.2014
5/5/2014