Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Program pune për periudhën (Për periudhën 18 janar – 5 shkurt 2021)
1/26/2021
Program pune Për periudhën 30 nëntor - 25 dhjetor 2020
12/14/2020
Program pune Për periudhën 19 tetor - 6 nëntor 2020
10/28/2020
Program pune Për projektligjin “Për buxhetin 2021"
10/28/2020
Pogram pune për periudhën 28 shator - 16 tetor 2020
9/30/2020