Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Program pune për periudhën (Për periudhën 21 maj - 11 qershor 2021)
5/24/2021
Program pune për periudhën (Për periudhën 4 - 21 maJ 2021)
5/10/2021
Program pune për periudhën (22 mars – 9 prill 2021)
3/24/2021
Program pune për periudhën (Për periudhën 1 - 19 mars 2021)
3/2/2021
Program pune për periudhën (Për periudhën 18 janar – 5 shkurt 2021)
1/26/2021