Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Program pune 30 shtator - 18 tetor
10/2/2019
Kalendari i Komisionit per Integrimin Europian
9/19/2019
Kalendari I Komisionit të Integrimit Europian (Për periudhën 25 mars – 12 prill 2019)
3/25/2019
Kalendari i Punimeve për periudhën 5 shkurt - 23 shkurt 2018
2/13/2019
Kalendari i Punës për periudhën 26 Shkurt - 16 Mars 2018
2/13/2019