Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Pogram pune për periudhën 24 - 31 korrik 2020
7/28/2020
Pogram pune për periudhën 6 - 24 korrik 2020
7/3/2020
Pogram pune për periudhën 15 qershor - 3 korrik 2020
6/12/2020
Pogram pune për periudhën 1-22 maj 2020
5/4/2020
Kalendari 3 javor 16-30 prill 2020
4/22/2020