Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Kalendari i Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 30 mars deri me 17 prill 2020
4/7/2020
Program Pune i Komisionit të Integrimit Europian (Për periudhën 10 shkurt - 23 shkurt 2020)
2/11/2020
Kalendarit të Komisionit të Integrimit Europian për periudhën (Për periudhën 25 nëntor – 20 dhjetor 2019)
11/21/2019
Kalendari i Punimeve te Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 28 tetor - 15 nëntor 2019
11/5/2019
Program pune 30 shtator - 18 tetor
10/2/2019