Programi i Punës për “Komisioni për Integrimin Europian”

Kalendari i Punës për periudhën 9 Korrik - 27 korrik 2018
2/13/2019
Kalendari i Punës për periudhën 3 - 21 Shtator 2018
2/13/2019
Kalendari i Punës për periudhën 15 Tetor - 2 Nëntor 2018
2/13/2019
Kalendari i Punës për periudhën 5 Nëntor - 23 Nëntor 2018
2/13/2019
Kalendari i Punës për periudhën 3 Dhjetor -21 Dhjetor 2018
2/13/2019