Programi i Punës për “Komisioni për Politikën e Jashtme”

Program pune per periudhen 4 - 21 maj 2021
5/11/2021
Program pune per periudhen 22 mars - 9 prill 2021
3/22/2021
Program pune per periudhen 1 - 19 mars 2021
3/1/2021
Program pune per periudhen 8 - 26 shkurt 2021
2/8/2021
Program pune per peridhen 18 janar - 5 shkurt 2021
1/20/2021