Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Programi I Punës Për Periudhën 07.07.2014-29.07.2014
7/7/2014
Programi I Punës Për Periudhën 18.06.2014-07.07.2014
6/18/2014
Programi I Punës Për Periudhën 16.06.2014-18.06.2014
6/16/2014
Programi I Punës Për Periudhën 14.04.2014- 02.05.2014
4/14/2014
Programi I Punës Për Periudhën 24.03.2014-10.04.2014
3/24/2014