Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Program pune për periudhën 01 - 19 korrik 2019
7/22/2019
Program pune për periudhën 03 - 21 Qershor 2019
6/24/2019
Program pune për periudhën 13 - 31 Maj 2019
6/3/2019
Program pune për periudhën 15 prill - 10 maj 2019
5/10/2019
Program pune për periudhën 25 mars - 12 prill 2019
4/12/2019