Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Program pune për periudhën 04 mars - 22 mars 2019
3/22/2019
Program pune për periudhë 11 shkurt - 01 mars 2019
3/4/2019
Program pune për periudhën 21 janar - 08 shkurt 2019
1/21/2019
Program pune për periudhën 27 nëntor - 21 dhjetor
11/27/2018
Kalendari i shqyrtimit të projektbuxhetit 2019
11/21/2018