Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Program pune për periudhën 18 qershor - 6 korrik 2018
7/6/2018
Program pune për periudhën 21 maj - 8 qershor 2018
6/8/2018
Program pune për periudhën 30 prill - 18 maj 2018
5/18/2018
Program pune për periudhën 9 - 27 Prill 2018
4/27/2018
Program pune për periudhën 19 Mars - 6 Prill 2018
4/6/2018