Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Program Pune për periudhën 26 Shkurt - 16 Mars 2018
3/16/2018
Program pune për periudhën 15 Janar - 2 Shkurt 2018
1/15/2018
Program pune për periudhën 6 - 22 Dhjetor 2017
12/6/2017
Program pune i projektbuxhetit 2018 dhe projektligjeve financiare që shoqërojnë atë
11/1/2017
Program pune për periudhën 18 - 28 Shtator
9/28/2017