Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Programi I Punës Për Periudhën 02.03.2015 12.03.2015
1/30/2016
Porgrami I Punës Për Periudhën 6.11.2015-19.11.2015
11/6/2015
Porgrami I Punës Për Periudhën 6.11.2015 19.11.2015
11/6/2015
Programi I Punës Për Periudhën 19.10.2015-5.11.2015
10/19/2015
Porgrami I Punës Për Periudhën 28.09.2015 -16.10.2015
9/28/2015