Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Programi I Punës Për Periudhën 08.09.2015-24.09.2015
9/8/2015
Programi I Punës Për Periudhën 03.07.2015-23.07.2015
7/3/2015
Porgrami I Punës Për Periudhën 29.06.2015-01.07.2015
6/29/2015
Programi I Punës Për Periudhën 04.05.2015-21.05.2015
5/4/2015
Programi I Punes Për Periudhën 14.04.2015-29.04.2015
4/14/2015