Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015
11/6/2015
Program pune për periudhën 10.04.2015 - 30.04.2015
4/10/2015
Program pune për periudhën 23.02.2015 - 10.03.2015
2/23/2015
Program pune për periudhën 19.01.2015 - 10.02.2015
1/19/2015
Program pune për periudhën 02.12.2014 – 18.12.2014
12/2/2014