Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Porgram pune për periudhën 19.10.2020-6.11.2020
10/15/2020
Program pune për periudhën 07.09.2020-25.09.2020
9/9/2020
Program pune për periudhën 06.07.2020-24.07.2020
7/3/2020
Program pune për periudhën 15.06.2020- 03.07.2020
6/15/2020
Program pune për periudhën 25.05.2020-12.06.2020
6/2/2020