Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 16.04.2020- 30.04.2020
4/15/2020
Program pune për periudhën 18.02.2020-20.03.2020
2/18/2020
Program pune për periudhën 27.01.2020 - 07.02.2020
2/4/2020
Program pune për periudhën 25.11.2019- 18.12.2019
12/16/2019
Program pune për periudhën 25.11.2019- 18.12.2019
12/16/2019