Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 28.10.2019 -15 11. 2019
11/21/2019
Kalendar i Komisionit për Sigurinë Kombëtare për shqyrtimin e projektligjit " Për buxhetin e vitit 2020"
11/21/2019
Program pune për periudhën 01.07.2019-19.07.2019
7/12/2019
Program pune për periudhën 03.06.2019- 21.06.2019
6/11/2019
Program pune për periudhën 25.03.2019 -12.04.2019
4/5/2019