Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 09.07.2018-23.07.2018
7/9/2018
Program pune për periudhën 18.06.2018 - 06.07.2018
7/2/2018
Program pune për periudhën 15.01.2018 - 02.02.2018
2/15/2018
Program i punës për shqyrtimin e buxhetit për vitin 2018
2/15/2018
Program pune për periudhën 30.10.2017-17.11.2017
11/1/2017