Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 18.09.2017 - 06.10.2017
9/25/2017
Program pune për periudhën 10.04.2017- 28.04.2017
4/18/2017
Program pune për periudhën 20.03.2017-07.04.2017
4/7/2017
Program pune për periudhën 16.01.2017- 03.02.2017
1/23/2017
Program pune për periudhën 19.12.2016 - 23.12.2016
12/20/2016