Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 07.11.2016-25.11.2016
11/21/2016
Program pune për periudhën 17.10.2016 - 04.11.2016
10/28/2016
Program pune për peiudhën 26.09.2016 - 14.10.2016
10/12/2016
Program pune për periudhën 05.09.2016- 23.09.2016
9/14/2016
Program pune për periudhën 04.07.2016 - 22.07.2016
7/4/2016