Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 19.03.2016 - 08.04.2016
3/21/2016
Program pune për periudhën 29.02.2016 - 18.03.2016
3/16/2016
Program pune për periudhën 08.02.2016- 26.02.2016
2/16/2016
Program pune për periudhën 18.01.2016- 05.02.2016
2/16/2016
Program pune për periudhën 04.12.2015 - 24.12.2015
12/4/2015