Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 18 janar - 5 shkurt 2021
1/19/2021
Programi i punës për periudhën 30 nëntor - 25 dhjetor
11/30/2020
Programi Pune për periudhën 27 Nëntor-22 Dhjetor 2017
11/27/2018
Programi Pune për periudhën 19 Mars - 6 Prill 2018
3/19/2018
Program Pune për periudhën 26 Shkurt - 16 Mars 2018
2/26/2018