Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 14.06.2021 - 02.06.2021
6/14/2021
Program pune për periudhën 22.03.2021 - 09.04.2021
3/22/2021
Program pune për periudhën 01 - 19 mars 2021
3/1/2021
Program pune për periudhën 06 - 26 shkurt 2021
2/8/2021
Program pune për periudhën 18.01.2021 - 05.02.2021
1/18/2021