Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 30.05.2022 - 17.06.2022
5/30/2022
Program pune për periudhën 09.05.2022 - 27.05.2022
5/9/2022
Program pune për periudhën 18.04.2022 - 06.05.2022
4/18/2022
Program pune për periudhën 07.03.2022 - 25.03.2022
3/7/2022
Program pune për periudhën 07.02.2022 - 25.02.2022
2/7/2022