Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program punes për periudhën 13.06.2016 - 1.07.2016
7/13/2016
Program pune për periudhën 25.04.2016 - 19.05. 2016
5/25/2016
Program pune për periudhën 11.04.2016 - 28.04.2016
4/22/2016
Program pune për periudhën 19.3. 2016 - 8.04.2016
4/8/2016
Program pune për periudhën 29.02.2016 - 18.03.2016
3/17/2016