Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 8.02.2016 - 26.02.2016
2/22/2016
Program pune për periudhën 18.01.2016 - 5.02.2016
2/22/2016
Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015
11/6/2015
Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015
11/6/2015
Program pune për periudhën 15.10.2015 - 05.11.2015
10/15/2015