Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 6.02.017 - 24.02.2017
2/24/2017
Program pune për periudhën 16.1.2017 - 3.2.2017
2/1/2017
Program pune për periudhen 30. 11. 2016 - 16.12.2016
12/15/2016
Program pune per projektligjin "Për buxhetin e vitit 2017"
12/15/2016
Program pune për periudhën 7.11.2016 - 25.11.2016
11/25/2016