Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 28.09.2015 - 15.10.2015
9/28/2015
Program pune për periudhën 07.09.2015 - 24.09.2015
9/7/2015
Program pune për periudhën 02.07.2015 - 23.07.2015
7/2/2015
Program pune për periudhën 20.03.2015 – 09.04.2015
3/20/2015
Program pune për periudhën 27.02.2015 – 20.03.2015
2/27/2015