Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 17.10.2016 - 4.11.2016
11/2/2016
Program pune për periudhën 26.09.2016 - 14.10.2016
9/30/2016
Program pune për periudhën 11.07.2016 - 25.07.2016
7/28/2016
Program punes për periudhën 13.06.2016 - 1.07.2016
7/13/2016
Program pune për periudhën 25.04.2016 - 19.05. 2016
5/25/2016