Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 11.04.2016 - 28.04.2016
4/22/2016
Program pune për periudhën 19.3. 2016 - 8.04.2016
4/8/2016
Program pune për periudhën 29.02.2016 - 18.03.2016
3/17/2016
Program pune për periudhën 8.02.2016 - 26.02.2016
2/22/2016
Program pune për periudhën 18.01.2016 - 5.02.2016
2/22/2016