Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 19.01.2015 – 05.02.2015
1/19/2015
Program pune për periudhën 31.10.2014 – 21.11.2014
12/10/2014
Program pune për periudhën 01.12.2014 – 05.12.2014
12/1/2014
Program pune për periudhën 13.10.2014 – 30.10.2014
10/13/2014
Program pune për periudhën 22.09.2014 – 10.10.2014
9/22/2014