Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015
11/6/2015
Program pune për periudhën 06.11.2015 - 27.11.2015
11/6/2015
Program pune për periudhën 15.10.2015 - 05.11.2015
10/15/2015
Program pune për periudhën 28.09.2015 - 15.10.2015
9/28/2015
Program pune për periudhën 07.09.2015 - 24.09.2015
9/7/2015