Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 01.09.2014 – 18.09.2014
9/1/2014
Program pune për periudhën 13.06.2014 – 03.07.2014
6/13/2014
Program pune për periudhën 05.05.2014 – 23.05.2014
5/5/2014
Program pune për periudhën 14.04.2014 – 02.05.2014
4/14/2014
Program pune për periudhën 24.03.2014 – 11.04.2014
3/24/2014