Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 03.03.2014 – 21.03.2014
3/3/2014
Program pune për periudhën 07.02.2014 – 28.02.2014
2/7/2014
Program pune për periudhën 20.01.2014 – 06.02.2014
1/20/2014
Program pune për periudhën 02.12.2013 – 13.12.2013
12/2/2013
Program pune për periudhën 11.11.2013 – 30.11.2013
11/11/2013