Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 9.11.2020 - 27.11.2020
11/9/2020
Program pune për shqyrtimin e projektligjit "Për buxhetin e vitit 2021"
10/26/2020
Program pune për periudhën 19.10.2020 - 06.11.2020
10/19/2020
Program pune për periudhën 28.09.2020 - 16.10.2020
9/28/2020
Program pune për periudhën 07.09.2020 - 25.09.2020
9/7/2020