Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 15.06.2020 - 03.07.2020
6/19/2020
Program pune për periudhën 28.10.2019 - 15.11.2019
10/28/2019
Program pune për periudhën 30.09.2019 - 18.10.2019
10/1/2019
Program pune për peiurdhën 02.09.2019 - 20.09.2019
9/2/2019