Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 03.12.2018 - 21.12.2018
12/3/2018
Program pune për periudhën 05.11.2018 - 23.11.2018
11/5/2018
Program pune për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2019"
11/5/2018
Program pune për periudhën 15.10.2018 - 02.11.2018
10/15/2018
Program pune për periudhën 03.09.2018 - 21.09.2018
9/12/2018