Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhen 22.05.2018 - 08.05.2018
6/8/2018
Program pune për periudhën 30.04.2018 - 18.05.2018
5/3/2018
Program pune per periudhen 09.04.2018 - 27.04.2018
4/23/2018
Program pune për periudhën 19.03.2018 - 06.04.2018
4/4/2018
Program pune për periudhën 20.02.2018 - 16.03.2018
4/4/2018