Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 15.01.2018 - 02.02.2018
1/22/2018
Program pune për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2018"
11/8/2017
Program pune për periudhën 9.10.2017 - 27.10.2017
10/10/2017
Program pune për periudhën 18.09.2017 - 6. 10.2017
10/10/2017
Program pune për periudhën 10.04.2017 - 28.04.2017
10/10/2017