Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune per projektligjin "Për buxhetin e vitit 2017"
12/15/2016
Program pune për periudhën 7.11.2016 - 25.11.2016
11/25/2016
Program pune për periudhën 17.10.2016 - 4.11.2016
11/2/2016
Program pune për periudhën 26.09.2016 - 14.10.2016
9/30/2016
Program pune për periudhën 11.07.2016 - 25.07.2016
7/28/2016