Programi i Punës për “Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

Progrma pune per periudhen 8 - 26 shkurt 2021
3/12/2021
Program pune per periudhen 1 - 19 mars 2021
3/12/2021
Program pune per periudhen 8 - 26 shkurt 2021
2/26/2021
Program pune per periudhen 18 janar-5 shkurt 2021
1/26/2021
Program pune per periudhen 4 - 27 nentor 2020
11/9/2020