Programi i Punës për “Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas”