Programi i Punës për “Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë”

Programi i punës së nenkomisionit parlamentar për mbikqyrjen e zbatimit të ligjit për vettingun në polici
9/21/2018