Rendet e ditës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

E martë, datë 06.07.2021
06/07/2021
E martë, datë 29.06.2021
29/06/2021
E martë, 22 qershor 2021
22/06/2021
E mërkurrë, datë 26.05.2021
26/05/2021
E mërkurrë, datë 19.05.2021
19/05/2021